Αφίσες

afisa_to_melon.jpg

On Line

Έχουμε 8 επισκέπτες συνδεδεμένους
Αρχική σελίδα Νέα-Ανακοινώσεις 20/10/14 Η ενημέρωση των γονέων

20/10/14 Η ενημέρωση των γονέων

Με απόλυτη επιτυχία έγινε τη Δευτέρα 20/10/14, η ενημέρωση των γονέων για το νέο εκπαιδευτικό σύστημα και τον τρόπο προαγωγής των μαθητών από τάξη σε τάξη, αλλά και τον τρόπο πρόσβασης στη τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Στη κατάμεστη αίθουσα εκδηλώσεων του σχολείου, οι ομιλητές Κα Κοροβέση Δήμητρα και ο Κωνσταντίνος Μητρόπουλος ανέπτυξαν τα θέματα αυτά και απάντησαν στις απορίες των γονέων.

 

Συνοπτικά σας παραθέτουμε όλες τις πληροφορίες και παραδείγματα:

 

4ο ΓΕΛ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΓΟΝΕΙΣ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΕΣ

Σχετικά με το πρόγραμμα και την προαγωγή των μαθητών στο Νέο Λύκειο ισχύουν τα εξής:

1.Προαγωγή από την Α? στη Β? Λυκείου

Το ωρολόγιο πρόγραμμα της Α? Λυκείου είναι το παρακάτω:

Μαθήματα Γενικής Παιδείας ? Κοινού Προγράμματος

Α ΤΑΞΗ

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ώρες/εβδομάδα

Ελληνική Γλώσσα

Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία

5

Νέα Ελληνική Γλώσσα

2

Νέα Ελληνική Λογοτεχνία

2

Θρησκευτικά

2

Ιστορία

2

Μαθηματικά

Άλγεβρα

3

Γεωμετρία

2

Αγγλικά

2

Φυσικές Επιστήμες

Φυσική

2

Χημεία

2

Βιολογία

2

Φυσική Αγωγή

2

Πολιτική Παιδεία

3

Ερευνητική Εργασία (project)

2

Μάθημα Επιλογής

(Εφαρμογές Πληροφορικής ή Γεωλογία και Διαχείριση Φυσικών Πόρων ή Ελληνικός και Ευρωπαϊκός Πολιτισμός ή Καλλιτεχνική Παιδεία)

2

   

Σύνολο

35 ώρες

       

Σύμφωνα με τον νόμο 4275/2014 ισχύουν τα εξής:

Απαραίτητη προϋπόθεση για την προαγωγή του μαθητή αποτελεί:

α) η επίτευξη γενικού βαθμού ίσου ή ανώτερου του δέκα (10) και

β) Μ.Ο. προφορικής και γραπτής βαθμολογίας σε καθένα από τα μαθήματα της
«Ελληνικής γλώσσας» και των «Μαθηματικών» τουλάχιστον δέκα (10) και Μ.Ο.
προφορικής και γραπτής βαθμολογίας σε καθένα από τα υπόλοιπα μαθήματα τουλάχιστον οκτώ (8).

(Διευκρίνιση από την εφαρμογή του νόμου τον Ιούνιο του 2013: προϋπόθεση είναι σε κάθε κλάδο της «Ελληνικής γλώσσας» και των «Μαθηματικών» να έχει επιτύχει Μ.Ο. προφορικής και γραπτής βαθμολογίας τουλάχιστον 8).

Όταν μαθητής δεν πληροί την προϋπόθεση α? του προηγούμενου εδαφίου επαναλαμβάνει τη φοίτηση.

Όταν μαθητής πληροί την προϋπόθεση α? (δηλ. έχει επιτύχει γενικό βαθμό ίσο ή ανώτερο του δέκα (10)) και δεν πληροί την προϋπόθεση β? του προηγούμενου εδαφίου, κατά μάθημα ή μαθήματα, παραπέμπεται σε επανεξέταση στο μάθημα (ή στα μαθήματα) ή στον κλάδο (ή στους κλάδους) τον οποίο υστέρησε και προάγεται ή επαναλαμβάνει τη φοίτηση κατά τα οριζόμενα ως άνω.

Όταν μαθητής πληροί την προϋπόθεση α? (δηλ. έχει επιτύχει γενικό βαθμό ίσο ή ανώτερο του δέκα (10)) και έχει επιτύχει βαθμό τουλάχιστον οκτώ (8) σε έναν ή δύο κλάδους των μαθημάτων «Ελληνική γλώσσα» ή «Μαθηματικά» και ταυτόχρονα έχει επιτύχει Μ.Ο. κλάδων ίσο ή ανώτερο του δώδεκα και πέντε δέκατα (12,5), ο οποίος προκύπτει από την προφορική και γραπτή βαθμολογία στους κλάδους των μαθημάτων «Ελληνική γλώσσα», «Μαθηματικά» και «Φυσικές επιστήμες», ο μαθητής δεν παραπέμπεται στους ανωτέρω κλάδους και προάγεται ή παραπέμπεται ή επαναλαμβάνει τη φοίτηση κατά τα οριζόμενα ως άνω.

            Γραπτές εξετάσεις ? Τράπεζα Θεμάτων

Σύμφωνα με τους νόμους 4186/2013 και 4264/2014 ισχύουν τα εξής:

Οι γραπτές προαγωγικές εξετάσεις στην Α? τάξη του Ημερήσιου Γενικού Λυκείου διεξάγονται ενδοσχολικά και περιλαμβάνουν όλα τα διδασκόμενα μαθήματα εκτός των μαθημάτων της Ερευνητικής Εργασίας και της Φυσικής Αγωγής, με κοινά θέματα για όλα τα τμήματα του ίδιου σχολείου, που ορίζονται ως εξής: α) κατά ποσοστό 50%, με κλήρωση, από τράπεζα θεμάτων διαβαθμισμένης δυσκολίας και β) κατά ποσοστό 50% από τον διδάσκοντα ή τους διδάσκοντες. Τα γραπτά διορθώνονται από τον οικείο διδάσκοντα.

Όλα τα θέματα για τα μαθήματα επιλογής της Α? τάξης: Εφαρμογές Πληροφορικής, Γεωλογία και Διαχείριση Φυσικών Πόρων, Ελληνικός και Ευρωπαϊκός Πολιτισμός και Καλλιτεχνική Παιδεία ορίζονται από τον οικείο διδάσκοντα ή διδάσκοντες.

Παραδείγματα

Μαθητής της Α? Λυκείου έχει γενικό βαθμό 10,2 (> 10) και

            Μ.Ο. στα Μαθηματικά 9 (Μ.Ο. στην Άλγεβρα 11 και Μ.Ο. στη Γεωμετρία 7)

                         παραπέμπεται στη Γεωμετρία

           

Μαθητής της Α? Λυκείου έχει γενικό βαθμό 10,2 (> 10) και

                                                                                                Μ.Ο. στα Μαθηματικά 8 (Μ.Ο. στην Άλγεβρα 9 και Μ.Ο. στη Γεωμετρία 7)

παραπέμπεταιστην Άλγεβρα και στη Γεωμετρία.

Ο μαθητής θα περάσει την Άλγεβρα (Μ.Ο. >8) αν ο μέσος όρος των μαθημάτων που είναι κλάδοι (Άλγεβρα, Γεωμετρία, Αρχαία, Ν. Γλώσσα, Ν. Λογοτεχνία, Φυσική, Χημεία, Βιολογία) είναι μεγαλύτερος ή ίσος του 12,5.

  1. 2.Προαγωγή από τη Β? στη Γ? Λυκείου

Το ωρολόγιο πρόγραμμα της Β? Λυκείου είναι το παρακάτω:

            Μαθήματα Γενικής Παιδείας ? Κοινού Προγράμματος

Β ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ώρες/εβδ

Ελληνική Γλώσσα

Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία

2

Νέα Ελληνική Γλώσσα

2

Νέα Ελληνική Λογοτεχνία

2

Θρησκευτικά

2

Ιστορία

2

Μαθηματικά

Άλγεβρα

3

Γεωμετρία

2

Αγγλικά

2

Φυσικές Επιστήμες

Φυσική

2

Χημεία

2

Βιολογία

2

Φυσική Αγωγή

1

Πολιτική Παιδεία

2

Φιλοσοφία

2

Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των Η/Υ

1

Ερευνητική Εργασία (project)

1

Μαθήματα Προσανατολισμού

 

Ανθρωπιστικών Σπουδών

Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία

3

Βασικές Αρχές Κοινωνικών Επιστημών

2

Θετικών Σπουδών

Φυσική

3

Μαθηματικά

2

 

 Σύνολο

 

35

Σύμφωνα με τον νόμο 4275/2014 ισχύουν τα εξής:

Απαραίτητη προϋπόθεση για την προαγωγή του μαθητή αποτελεί:

α) η επίτευξη γενικού βαθμού ίσου ή ανώτερου του δέκα (10) και

β) Μ.Ο. προφορικής και γραπτής βαθμολογίας σε καθένα από τα μαθήματα της
«Ελληνικής γλώσσας», των «Μαθηματικών» και σε καθένα από τα μαθήματα της ομάδας προσανατολισμού τουλάχιστον δέκα (10), καθώς και τουλάχιστον οκτώ (8) σε καθένα από τα υπόλοιπα μαθήματα.

(Διευκρίνιση από την εφαρμογή του νόμου τον Ιούνιο του 2013: προϋπόθεση είναι σε κάθε κλάδο της «Ελληνικής γλώσσας» και των «Μαθηματικών» να έχει επιτύχει Μ.Ο. προφορικής και γραπτής βαθμολογίας τουλάχιστον 8).

Όταν μαθητής δεν πληροί την προϋπόθεση α? του προηγούμενου εδαφίου επαναλαμβάνει τη φοίτηση.

Όταν μαθητής πληροί την προϋπόθεση α? (δηλ. έχει επιτύχει γενικό βαθμό ίσο ή ανώτερο του δέκα (10)) και δεν πληροί την προϋπόθεση β? του προηγούμενου εδαφίου, κατά μάθημα ή μαθήματα, παραπέμπεται σε επανεξέταση στο μάθημα (ή στα μαθήματα) ή στον κλάδο (ή στους κλάδους) τον οποίο υστέρησε και προάγεται ή επαναλαμβάνει τη φοίτηση κατά τα οριζόμενα ως άνω.

Όταν μαθητής πληροί την προϋπόθεση α? (δηλ. έχει επιτύχει γενικό βαθμό ίσο ή ανώτερο του δέκα (10)) και έχει επιτύχει βαθμό τουλάχιστον οκτώ (8) σε έναν ή δύο κλάδους των μαθημάτων «Ελληνική γλώσσα» ή «Μαθηματικά» και ταυτόχρονα έχει επιτύχει Μ.Ο. κλάδων ίσο ή ανώτερο του δώδεκα και πέντε δέκατα (12,5), ο οποίος προκύπτει από την προφορική και γραπτή βαθμολογία στους κλάδους των μαθημάτων «Ελληνική γλώσσα», «Μαθηματικά» και «Φυσικές επιστήμες», ο μαθητής δεν παραπέμπεται στους ανωτέρω κλάδους και προάγεται ή παραπέμπεται ή επαναλαμβάνει τη φοίτηση κατά τα οριζόμενα ως άνω.

  Γραπτές εξετάσεις ? Τράπεζα Θεμάτων

Σύμφωνα με τους νόμους 4186/2013 και 4264/2014 ισχύουν τα εξής:

Οι γραπτές προαγωγικές εξετάσεις στη Β? τάξη του Ημερήσιου Γενικού Λυκείου διεξάγονται ενδοσχολικά και περιλαμβάνουν όλα τα διδασκόμενα μαθήματα εκτός των μαθημάτων της Ερευνητικής Εργασίας και της Φυσικής Αγωγής, με κοινά θέματα για όλα τα τμήματα του ίδιου σχολείου, που ορίζονται ως εξής: α) κατά ποσοστό 50%, με κλήρωση, από τράπεζα θεμάτων διαβαθμισμένης δυσκολίας και β) κατά ποσοστό 50% από τον διδάσκοντα ή τους διδάσκοντες. Τα γραπτά διορθώνονται από τον οικείο διδάσκοντα.

Μαθητής της Β? Λυκείου έχει γενικό βαθμό 11 (> 10) και

                  Μ.Ο. στα Αρχαία Ανθρωπιστικών Σπουδών (προσανατολισμού) 9              

παραπέμπεται στα Αρχαία Ανθρωπιστικών Σπουδών.

           

Μαθητής της Β? Λυκείου έχει γενικό βαθμό 11 (> 10) και

                                                                                                Μ.Ο. στα Μαθηματικά 9 (Μ.Ο. στην Άλγεβρα 7 και Μ.Ο. στη Γεωμετρία 11)      

παραπέμπεταιστην Άλγεβρα.

Μαθητής της Β? Λυκείου έχει γενικό βαθμό 11 (> 10) και

                        Μ.Ο. στα Μαθηματικά 8 (Μ.Ο. στην Άλγεβρα 9 και Μ.Ο. στη Γεωμετρία 7)

παραπέμπεταιστην Άλγεβρα καιστη Γεωμετρία.

Ο μαθητής θα περάσει την Άλγεβρα (Μ.Ο. >8) αν ο μέσος όρος των μαθημάτων που είναι κλάδοι (Άλγεβρα, Γεωμετρία, Αρχαία, Ν. Γλώσσα, Ν. Λογοτεχνία, Φυσική, Χημεία, Βιολογία) είναι μεγαλύτερος ή ίσος του 12,5.

           

 

 

Το ωρολόγιο πρόγραμμα των τάξεων